درباره ما

خبرگان صنعت توزیع دارو

شرکت نوالتیا سولوشن، متشکل از مجموعه ای از کارشناسان و خبرگان صنعت توزیع دارو است که دامنه متنوعی از خدمات مرتبط در مراحل طراحی، اجرا و بهینه سازی فرآیندهای انبارش و توزیع دارو را به مشتریان خود ارائه می دهد و تا حصول موفقیت و مطلوبیت نهایی آنان خود را متعهد به ارائه خدمات با کیفیت خود می داند.

متدولوژی ما در انجام پروژه ها شامل پنج مرحله است

فاز 1: طراحی انبار
فاز 2: تنظیم قرارداد با پیمانکاران و تامین کنندگان
فاز 3: اجرای پروژه
فاز 4: راه اندازی عملیاتی و بهره برداری انبار
فاز 5: بهینه سازی انبار

پیشینه کاری

داستان موفقیت انبار دارویی زاراگوسا

انباری مدرن و پیشرفته
Warehouse
  • اتوماسیون پیشرفته: 95 درصد اتوماسیون در ارسال سفارشات
  • گردش عملیاتی وسیع: ارسال 120000 کالا در روز از میان 33000 قلم کالا
  • واکنش سربع: 650 داروخانه، 2 تا 5 سفارش در روز دریافت میکنند.
  • سرعت فوق العاده بالا: حداکثر زمان ارسال سفارش مشتری، 30 تا 180 دقیقه
  • بهره وری قابل توجه: هزینه عملیاتی، کمتر از 3 درصد گردش مالی
  • کیفیت بالا: برخوردار از استانداردهای UNE-ISO 90001 و استانداردهای ISO 140001، استاندارهای GDP اتحادیه اروپا و جایزه تعالی مدیریت لجستیک

مشاهده دقیق تر، از طریق بازدید از سایت اینترنتی شرکت توزیع دارویی نوالتیا